Rugăciunile fundamentale ale creştinului

Semnul sfintei cruci

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Simbolul Apostolilor (Crezul apostolic)

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului. Şi în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria fecioară; a pătimit sub Pilat din Pont, s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat; s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morti; s-a suit la ceruri, şade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul; de unde are să vie să judece pe vii şi pe morţi. Cred în Duhul Sfânt; Sfânta Biserică Catolică; împărtăşirea Sfinţilor, iertarea păcatelor; învierea morţilor şi viaţa veşnică. Amin.

Simbolul niceno-constantinopolitan (Crezul de la Nicea - Constantinopol)

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor. Cred într-unul Domn Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut,

Care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, iar nu creat; de o fiinţă cu Tatăl,

Prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a coborât din ceruri. S-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară,Şi s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponţiu Pilat, A pătimit şi s-a îngropat. A înviat a treia zi, după Scripturi, şi s-a suit la cer; Şade de-a dreapta Tatălui, Şi iarăşi va veni cu mărire Să judece pe cei vii şi pe cei morţi; A cărui împărăţie nu va avea sfârşit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul şi de viaţă dătătorul, Care de la Tatăl şi de la Fiul purcede; Care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi preamărit Şi a grăit prin proroci. Cred într-una, sfântă, catolică şi apostolică Biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va veni.

Amin.

Doxologia mică

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea de la Fatima

O Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta.

Rugăciunea Domnească (Tatăl Nostru)

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău; vie împărăţia ta; facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. Amin.

Salutarea îngerească:

Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este rodul trupului tău Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Fatima